Επενδύσαμε σε ένα ιδιόκτητο βιοτεχνικό χώρο τον οποίο εξοπλίσαμε με νέα σύγχρονα μηχανήματα προσφέροντας έτσι στους πελάτες μας ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα και φυσικά ταχύτητα παράδοσης.

Η μεγάλη σημασία που δίνουμε και στην τελευταία λεπτομέρεια, μας χαρακτηρίζει και αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους που έχουμε μόνιμους πελάτες και θερμούς υποστηρικτές.